עובדים יחד

הכשרה לצוותים מובילים במקומות עבודה

מטרות ההשתלמות:

במסגרת החוק לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות במקומות עבודה, אנו מציעים הכשרה העוסקת בקליטת העובד עם המוגבלות, הכנת הצוותים לקראת קליטתו והיישומים החברתיים והטכניים הנדרשים ממקום עבודה לקראת קליטה משייכת בעולם העבודה.

פירוט התכנים:
  • הכרות עם החוק ומשמעויותיו.
  • בניית קבוצה מכילה במקום העבודה
  • דגשים מקצועיים וחברתיים נדרשים להכללה והשתייכות של העובד עם המוגבלות.
  • "הנגשה היא לא רק רמפה" – הנגשות והתאמות מגוונות בעולם העבודה.
פרטים נוספים:

ההכשרה בנויה בהיקף של 3 מפגשים, כאשר כל מפגש הינו 3 ש"א.

צוות עם משתתף בכיסא גלגלים בעבודה

נשמע מעניין?

ניתן להתאים את ההכשרה  לצרכים שלך!