מדיניות פרטיות

כנפיים של קרמבו

מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה בתאריך 8.1.2024

 1. מבוא
  • כנפיים של קרמבו, ע"ר שמספרה 580455681 (להלן: "העמותה", "אנו", "אנחנו") הינה תנוער נוער מיוחדת לילדים עם ובלי צרכים מיוחדים. בתנועה פעילים ילדים ובני נוער עם מוגבלויות שונות יחד עם ילדים ובני נוער מהחינוך הכללי. פעילי כנפיים של קרמבו מובילים שינוי חברתי ויוצרים יחד עמותה מכילה ונגישה המאפשרת לכל ילד להרגיש שייך ומשמעותי.
  • כנפיים של קרמבו מפעילה אתר אינטרנט, המתנהל בכתובת https://www.krembo.org.il/ (להלן: "האתר"), בו מציגה העמותה מידע על אודות פעילות העמותה ודרכי הרשמה, וכן מאפשרת הענקת תרומות עבור העמותה והצטרפות לרשימת דיוור (להלן: "השירותים").
  • מדיניות פרטיות זו מבהירה כיצד אנו מטפלים במידע הנאסף אודותיך בעת השימוש באתר. כמו כן, המדיניות כוללת מידע על השימוש בקבצי Cookies שנעשה באתר.
  • מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש שלנו וחלה על מידע שמזהה או עשוי לזהות אותך באופן אישי שאתה מוסר לנו באמצעות האתר או באופן אחר. מדיניות הפרטיות לא חלה ביחס לאיסוף מידע אודות הפעילים בעמותה, לגביהם חל טופס ההצטרפות הקיים בפורטל ההורים בכתובת https://krembowings.my.site.com/s/login/.
  • בטרם השימוש באתר או מסירת המידע האישי לעמותה, אנא וודא כי קראת את מדיניות פרטיות זו בעיון וכי אתה מבין את תנאיה.
  • מדיניות פרטיות זו נערכה בלשון זכר מטעמי נוחות, אולם מופנית במידה שווה לכל המינים.

 1. הסכמה
  • מובהר כי לא חלה עלייך כל חובה חוקית למסור לנו את המידע אודותיך וככל שתבחר לעשות כן הנך מצהיר כי אתה עושה זאת מרצונך החופשי ובהסכמתך. עם זאת, אם תבחר שלא למסור לנו מידע, יתכן שתימנע ממך האפשרות להשתמש בחלקים מהאתר או השירותים.
  • ככל שתבחר למסור לנו מידע אודותיך, עלייך למסור מידע נכון, אמין ומדויק.
  • השימוש שלך באתר או מסירת מידע אישי אודותיך באופן אחר, ייחשב להסכמה מפורשת מצדך למדיניות פרטיות זו. במידה ואינך מסכים לתנאי מדיניות זו, כולם או מקצתם, אל תמסור לנו מידע כלשהו באמצעות האתר, או בכלל.
  • אם וככל שאתה מוסר מידע אישי של או בשם צד ג' כלשהו, הנך מצהיר כי קיבלת את מלוא ההסכמות הנדרשות עפ"י כל דין מאותו צד ג', והשימוש שייעשה במידע אישי כאמור ע"י העמותה בהתאם למדיניות פרטיות זו לא יפגע בפרטיותו של אותו צד ג' ו/או בזכויות אחרות כלשהן.

 

 1. איסוף המידע האישי והשימוש בו
  • איסוף. במסגרת הקשר שלך איתנו, אתה עשוי להידרש למסור לעמותה מידע אישי והעמותה עשויה לאסוף מידע אישי עליך או אודותיך, בעצמה ו/או באמצעות ספקי שירות ו/או שימוש בטכנולוגיות שונות באתר (כגון קבצי עוגיות), הכול כמפורט בסעיף זה להלן:
   • על מנת לפתוח בקשה ליצירת קשר דרך האתר, תידרש למסור לנו את פרטי המידע הבאים אודותיך: שם, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. בנוסף, תידרש לבחור את נושא הפנייה מתוך רשימה מוצעת וכן להזין את בקשתך בחלונית המלל החופשי. יובהר כי כל פרטי המידע שתזין בחלונית המלל החופשי יועברו אלינו כמות שהם ("as is"), ועל כן נבקשך להזין רק את הפרטים החיוניים לצורך בקשתך; ככל שתבחר להזין פרטי מידע אישי אודותיך בחלונית זו, יובהר כי הנך מסכים לאיסוף ולעיבוד שלנו ולשימוש במידע האישי שיוזן בהתאם למדיניות פרטיות זו. אם אינך מסכים לעיבוד ולשימוש כאמור, הנך מתבקש שלא למסור או לשתף איתנו מידע שכזה בחלונית המלל החופשי.
   • בעת ביצוע תרומה דרך האתר או במסגרת מבצעי התרמה שונים, בין אם מדובר בתרומה חד-פעמית או בתרומה בהוראת קבע, תידרש למסור לנו את פרטי המידע הבאים: סכום התרומה, שם מלא, מספר טלפון, כתובת, עיר, כתובת דואר אלקטרוני, מספר ת"ז. הסליקה עצמה תבוצע על ידי ספק סליקה חיצוני שעומד בתקן PCI DSS שאל דף נחיתה שלו תועבר לאחר מילוי פרטי התרומה. פרטי האשראי לא נמסרים לעמותה או נשמרים אצלה.

במקרים מסוימים יתכן שנאפשר לך לבחור לנתב את תרומתך למטרה מסוימת כרצונך, ולשם כך תידרש להזין את בקשתך בחלונית המלל החופשי הייעודית. המלל החופשי שתזין בחלונית זו כפוף לאמור בסעיף ‎3.1.1 לעיל.

 • ככל שתפנה אלינו באמצעות עמודי הרשתות החברתיות שלנו ו/או המוקד הטלפוני שלנו, יתכן שנאסוף עליך את פרטי המידע הבאים: שם מלא, פרטי קשר כגון מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני, תוכן הפניה וכל מידע אישי אחר אודותיך שתבחר למסור לנו במסגרת פנייתך. ככל שמסרת תרומה במסגרת פניה טלפונית, יאספו לגביך הפרטים שבסעיף ‏3.1.2 לעיל.
 • ככל שתרצה להירשם לפורטל ההורים שלנו בכתובת [https://krembowings.my.site.com/s/login/ ולרשום את ילדיך כפעילים, תידרש למסור לנו את פרטי המידע הבאים אודותיך ואודות הילד/ים המשתתפים בפעילות: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, פרטים אודותיך ואודות ילדך שנרשמים לפעילות העמותה.
 • ככל שהנך מעוניין להתנדב בעמותה, תידרש למסור לנו את פרטי המידע הבאים אודותיך: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, המסגרת הארגונית אליה אתה משתייך (מקום עבודה, ארגון וכו'). ככל שתתנדב אלינו במסגרת שנת שירות או שירות לאומי תידרש למסור לנו פרטי מידע נוספים.
 • אם תרצה להצטרף לרשימת הדיוור שלנו באמצעות האתר, תידרש להזין את שמך ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלך. הרשמה לניוזלטר / לרשימת הדיוור טעונה הסכמה למשלוח דברי פרסומת, עדכונים, הצעות שיווקיות וכו'. ניתן לבטל את קבלת הניוזלטר / הדיוור מאיתנו בכל עת על ידי לחיצה על הקישור הייעודי לביטול ההרשמה שיופיע בדיוור עצמו או באמצעות פניה אלינו בכתובת [email protected].
 • מידע אישי הנאסף באופן אוטומטי בעת הגלישה באתר: אנו עשויים לאסוף מידע אישי על אודותיך, כדוגמת כתובת IP, באמצעות כלים טכנולוגיים המשמשים אותנו, ובעיקר קבצי Cookies, כמפורט בסעיף ‎4 להלן.
 • מידע אישי הנאסף מצדדים שלישיים: אנו עשויים לקבל מידע אישי אודותיך מצדדים שלישיים (למשל כחלק ממבצעי התרמה משותפים שנבצע) ולשלב אותו עם מידע שאנו אוספים באמצעות השירותים שלנו.
 • שימוש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העמותה אוספת ועושה שימוש במידע המפורט לעיל למטרות הבאות:
  • לאפשר לך גישה לאתר ולשירותים הכלולים בו, ובכלל זאת ביצוע תרומות לעמותה והתחברות לפורטל ההורים.
  • אנו נשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני שלך או בפרטי קשר אחרים שמסרת לנו לטובת יצירת קשר עמך בהמשך לפנייתך אלינו, בין היתר לצרכי תרומה, וכן למשלוח דיוור שיווקי (בכפוף להסכמתך הנפרדת לכך);
  • לצורכי בקרה ואבטחת המידע של האתר והשימוש בו כגון איתור ומניעה של הונאות, שימוש לרעה או פעולות לא חוקיות אחרות; על-מנת לענות על דרישות חוק ומחויבויות רגולטוריות, לרבות בקשר להליכים משפטיים, צווי רשויות וכו';
  • כדי ליצור נתונים מצטברים או אנונימיים ממידע אישי שסופק על ידך או שנאסף על ידנו בקשר עם השימוש שלך באתר. הנתונים שניצור מהמידע האישי ישמשו לשיפור האתר ו/או חווית המשתמש, הערכת האופן שבו המשתמשים משתמשים באתר, וכן לצורך ניהול האתר תפעולו, תיקון תקלות ואבטחה;
  • המידע עשוי לשמש גם לניהול של מהלכי שיווק ופרסום המותאמים להעדפותיך, ובכלל זה על מנת להציע לך מידע על העמותה אשר עשוי להיות רלבנטי לך באמצעות פרסום באתרים ופלטפורמות של צדדים שלישיים וכן לצורך עריכת סקרים;
  • לצורך ביסוס והגנה על זכויות משפטיות; לצרכי בירור ויישוב תלונות וטיפול בבקשות לעיון במידע או לתיקונו; על מנת להגן על פעילותנו על זכויותינו, פרטיותנו, ביטחוננו או רכושנו; וכן כדי לאפשר לנו לעמוד על זכויותינו לקבלת סעדים או לצמצם את נזקנו;
  • לצורך העברת המידע לצדדים שלישיים כמפורט בסעיף ‏5 להלן ולכל מטרה לגיטימית אחרת המותרת לנו על פי דין.

 1. עוגיות (Cookies)
  • עוגיות, באופן כללי, הן כלים המנטרים את פעילותך ואוספים בצורה אוטומטית מידע אודותיך בעת הביקור באתר, כגון כתובת IP, זמן ומשך הביקור באתר, גרסת מערכת ההפעלה, סוג הדפדפן ממנו אתה גולש, מיקומך הגיאוגרפי, סוג המכשיר, דפים שנצפו, הקלקות באתר וכו'. חלק מהעוגיות פוקעות כאשר אתה סוגר את הדפדפן, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או המחשב שלך.
  • עוגיות יכולות להיות קבועות (יישארו למשך זמן מוגדר או עד שיימחקו על ידי המשתמש) או תלוית-שימוש (נמחקות בעת סיום השימוש).
  • באתר שלנו מוטמעות עוגיות של גוגל אנליטיקס (Google Analytics)® מבית גוגל (Google)®. אנו נעזרים בשירותי גוגל אנליטיקס על מנת לשפר את האתר ולאסוף מידע על השימוש הנעשה בו. גוגל אנליטיקס עשויה להתקין עוגיות על הדפדפן במכשירך ולקרוא עוגיות המותקנות בו. בנוסף, ייתכן ולגוגל אנליטיקס תהיה גישה למידע על אודותיך באמצעות אפליקציות שונות המותקנות על מכשירך ועובדות בשיתוף פעולה עם גוגל. אנו לא משלבים מידע שנאסף באמצעות השימוש בגוגל אנליטיקס עם מידע אישי מזוהה. היכולת של גוגל לצפות ולשתף מידע הנאסף על ידה בעת הגלישה באתר או בשימוש באפליקציות השונות כפופה למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של גוגל הזמינים לעיון ב – https://policies.google.com/technologies/partner-sites. על מנת להגביל את איסוף המידע על ידי גוגל אנליטיקס, ניתן להוריד ולהתקין אל הדפדפן תוסף ייחודי הזמין ב-https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  • בנוסף, באתר שלנו נעשה שימוש בעוגיות הבאות:
קובץ Cookie  ספק/מקור  משך הזמן  המטרה 
_gat_gtag_UA_* Google Analytics 1 minute Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID.
player Vimeo a year Vimeo uses this cookie to save the user's preferences when playing embedded videos from Vimeo.
vuid Vimeo a year These cookies are used by the Vimeo video player on websites.
__cf_bm Cloudflare 30 minutes The __cf_bm cookie supports Cloudflare Bot Management by managing incoming traffic that matches criteria associated with bots. The cookie does not collect any personal data, and any information collected is subject to one-way encryption.
lastExternalReferrer Persistent Detects how the user reached the website by registering their last URL-address.
lastExternalReferrerTime Persistent Detects how the user reached the website by registering their last URL-address.
_fbp  Facebook 3 months Facebook Pixel advertising first-party cookie. Used by Facebook to track visits across websites to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
_ga  Google Analytics a year Contains a unique identifier used by Google Analytics to determine that two distinct hits belong to the same user across browsing sessions.
_ga_*  Google Analytics a year Contains a unique identifier used by Google Analytics to determine that two distinct hits belong to the same user across browsing sessions.
_gat_*  Google Analytics  

a minute

Google Analytics Tracking, includes Google Universal Analytics Tracking-ID
_gid  Google Analytics a day Contains a unique identifier used by Google Analytics to determine that two distinct hits belong to the same user across browsing sessions.
wp-wpml_current_language wpml  

Session

Save language settings
wpEmojiSettingsSupports  wordpress Session Enable Emojis in WordPres

 • תוכל לחסום או להגביל עוגיות בדפדפן בו הנך עושה שימוש באמצעות שינוי ההגדרות של הדפדפן המותקן במכשירך. חסימה כאמור יכולה להיות מלאה או חלקית, בהתאם לסוג הדפדפן. מובהר כי חסימה או הגבלה של עוגיות עשויה למנוע ממך את הגישה או השימוש באתר או בחלקיו השונים, או לפגוע בחוויית המשמש שלך.

 1. העברת מידע לצדדים שלישיים
  • אנו עשויים לשתף מידע אישי על אודותיך עם צדדים שלישיים, כמפורט להלן:
  • לצורך עמידה בהוראות חוק או דרישות מטעם רשויות מוסמכות. אנו עשויים להעביר מידע על אודותיך, על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי או בהתאם לכל דין.
  • ספקי שירות חיצוניים. אנו עשויים לשתף מידע אודותיך עם ספקי שירות חיצוניים המסייעים לנו בניהול פעילותנו העסקית, כגון: ספקי מערכות טכנולוגיית מידע(IT) , ספקי סליקה אשר מבצעים את הסליקה עבורנו בצורה מאובטחת ובהתאם לתקן PCI DSS, ספקי שירותי תמיכה ואחסון (לרבות באמצעות מחשוב ענן), ספקי שירותי ניתוח מידע, מוקדי שירות חיצוניים, יועצים שונים, לרבות יועצים משפטיים ורו"ח, ושירותים נוספים במיקור חוץ. ספקים אלה מקבלים גישה למידע אך ורק למטרות ביצוע השירותים שלהם עבורנו.
  • אכיפת זכויות או הליכים משפטיים. אנו עשויים לשתף מידע עם צד שלישי בשל מחלוקת או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך או מי מטעמך לבין העמותה או מי מטעמה או הליכים משפטיים בינך לבין צד שלישי בהם אנו נדרשים למסור מידע, במענה לפניה של רשות או רגולטור או על מנת לאכוף את התנאים שלנו או במקרה בו העמותה תהיה סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לה או לצדדים שלישיים וכן לאפשר לנו לעמוד על זכויותיו לקבלת סעדים או לצמצם את נזקנו.
  • מיזוג. העמותה רשאית להעביר מידע אשר נאסף על אודותיך לעמותה/חברה לתועלת הציבור אחרת במסגרת הליך מיזוג עם גוף שכזה או משא ומתן לקראת הליך כאמור.
  • מבצעי התרמה משותפים. ככל שנקיים מבצעי התרמה משותפים עם צדדים שלישיים חיצוניים לעמותה, המידע האישי אודותיך אשר ייאסף במסגרת מבצעי התרמה אלו עשוי להיות מועבר גם לצד השלישי הרלוונטי למבצע ההתרמה בו נאסף המידע וכן לספקי המשנה שלו ככל שישנם (כגון מוקד טלפוני שיועסק לטובת מבצע ההתרמה).
  • משרדים ממשלתיים. אנו עשויים לשתף מידע אודותיך עם משרד הרווחה, המשרד לעניינים אסטרטגיים ומשרד החינוך או הרשויות המקומיות הרלבנטיות.
  • ניתוח נתונים ושיווק. אנו עשויים לשתף מידע עם חברות שמסייעות לנו בפעילות הקשורה בפרסום, קידום מכירות ושיווק, או עם ספקי שירותי אנליטיקה או מנועי חיפוש המסייעים לנו בשיפור ואופטימיזציה של האתר ומעבדים מידע אישי בהקשר לאספקת שירותים כאמור.
  • העברת מידע לחו"ל. ידוע לך שמידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים שנמצאים מחוץ לישראל, לרבות למדינות המעניקות הגנה פחותה יותר לפרטיות מאשר ההגנה המוענקת על פי דיני מדינת ישראל, לצרכים ולמטרות שתוארו לעיל.
  • העמותה מתחייבת כי העברת מידע אישי שלך לצדדים שלישיים תהיה מוגבלת אך ורק למטרות המנויות במדיניות זו ורק בהיקף ובמידה הנדרשים לפי שיקול דעתה של העמותה. העמותה תנקוט מאמצים נאותים על מנת להבטיח שמקבלי המידע יהיו כפופים לחובת סודיות ואבטחת מידע ביחס למידע, לפי כל דין.
  • אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות העמותה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו כדי לזהות אותך באופן ישיר.

 1. אבטחת מידע

אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע הולמים למידע שברשותנו, בהתאם להוראות הדין שחלות עלינו. אנו משתמשים, בין היתר, במנגנוני הצפנה והגנות אחרות לשמירה על סודיות, פרטיות ומניעת חדירה לא מורשית למידע, ובוחנים מנגנונים אלה מעת לעת. עם זאת, ישנם סיכונים הגלומים בהעברת מידע דרך האינטרנט או שיטות אחרות של אחסון אלקטרוני, ואין אנו יכולים להבטיח חסינות מפני גישה או שימוש בלתי מורשים. על כן, הנך מצהיר כי ידוע לך שלא נהיה אחראים לנזק שנגרם עקב גישה או שימוש לא מורשים כאמור, כל עוד אנו נוקטים באמצעי אבטחת מידע מקובלים.

אם אתה חושש שמא מידע שנמסר לנו אודותיך הגיע לצד שלישי לא מורשה, אנא פנה אלינו באופן מידי באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected].

 1. משך שמירת המידע

המידע שתמסור לנו ישמר על ידנו לפרק הזמן ההכרחי להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, אלא אם תקופת שמירה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

 1. בקשות לעיון במידע, תיקון מידע ושאלות אחרות

אתה רשאי לפנות אלינו בבקשה לעיין, לתקן או למחוק מידע אודותיך שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והכל בכפוף לכל דין. אנא צור עמנו קשר בכתובת [email protected] בקשר לכל בקשה כגון זו, או אם יש לך שאלות אחרות בנוגע לאופן בו אנו מטפלים במידע אודותיך.

כמו כן, כמפורט במדיניות פרטיות זו, אנו משתפים מידע עם צדדים שלישיים, על כן, הנך מודע ומאשר בזאת כי, במידה ותבקש מאיתנו לעדכן או למחוק את המידע לגביך, לא נוכל לעדכן או למחוק מידע שהועבר לצדדים שלישיים לצורך מימוש השירותים ואשר מוחזק על ידי אותם צדדים שלישיים בהתאם לתנאים שלהם.

 1. קטינים

השימוש באתר מיועד לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) בתחום הריבונות של מדינת ישראל, ואינו מיועד לקטינים. באם הנך קטין (מתחת לגיל 18), עצם שימושך במערכת יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מהוריך או אפוטרופוס חוקי שמונה לך לעשות שימוש זה, והסכמתו המפורשת לתנאי מדיניות פרטיות זו.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתנו הבלעדי וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו שינויים ו/או עדכונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה" בראשית העמוד. במידה ונבצע שינויים אשר, לפי שיקול דעתנו, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיך, אנו ננקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באמצעות האתר או באופן אחר.

 1. יצירת קשר

כל שאלה בעניין השימוש במידע אודותיך ניתן להפנות אלינו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected].