מתבגרים ביחד ולחוד

חוזקות ואתגרים בתהליך ההתבגרות

קהל יעד:

אנשי חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, והורים.

מטרות ההשתלמות:

הדרך להבין את עולמם של המתבגרים מתחילה בהבנת תהליכי ההתבגרות וביכולת לפתח שיח מכיל ומגשר בין שני העולמות: עולם המבוגרים ועולם המתבגרים. במהלך מפגשים אלו, נעסוק בתכנים, תהליכים, מערכות יחסים שיסייעו למתבגר לפתח תהליך חיובי, ומכיל בגיל זה.

פירוט התכנים:
  • העמקה בעולם המתבגרים, במאפייני הגיל והקשר להתנהגויות ותפקודים שונים.
  • מתוך השקפת עולם של הכלה, שיתוף וקבלת המגוון והאחר, נפתח את הידע ונעסוק בשיח על "המתבגר שבתלם" ועל "המתבגר הייחודי".
  • תקשורת ומיניות בין בני נוער עם וללא מוגבלויות.
  • כל מפגש יכלול שני חלקים: חלק תיאורטי וחלק יישומי.
פרטים נוספים:

להשתלמות חמישה מפגשים , כל מפגש 3 שעות אקדמאיות.

ילדה לבד על נדנדה

נשמע מעניין?

ניתן להתאים את ההכשרה  לצרכים שלך!