חינוך להכלה ושייכות

קידום הכלה ושייכות בכיתה ובביה"ס

מטרות ההשתלמות:
  1. היכרות עם המודלים השונים של הכלה, השתלבות, הכללה ושייכות של היחיד בקבוצה ההטרוגנית.
  2. היכרות עם עקרונות המודל החינוכי של 'כנפיים של קרמבו' ויישומם במסגרות חינוכיות שונות.
  3. קבלת כלים יישומיים להטמעת המודל החינוכי בכיתה ההטרוגנית.
  4. קבלת כלים להנגשה קוגניטיבית, תקשורתית ופיזית בכיתה.
  5. שינוי שפה וטרמינולוגיה בנושא הכלה ושייכות.
  6. הכרות עם עולם המוגבלויות.
להשתלמות זו מספר אפשרויות וניתן להתאימה לאופי ביה"ס ולצרכיו.
פרטים נוספים:

ניתן לאתר את תכנית ההכשרה במאגר תכניות גפ"ן- 7922.

מורה עם כיתה הטרוגנית בלמידה

נשמע מעניין?

ניתן להתאים את ההכשרה  לצרכים שלך!