העולם היום

טכנולוגיות לקידום הכלה ושייכות בקבוצה

מטרות ההשתלמות:

הורים ואנשי חינוך (פורמאלי ובלתי פורמאלי) נדרשים היום להציע לילדים בתפקודים שונים, מגוון של כלים שיסייעו להם לקחת חלק אקטיבי בתהליכים לימודיים וחברתיים. בהשתלמות זו נכיר את המגוון שיש 'לעולם היום' להציע בתחום זה. נלמד כיצד להתאים ולהשתמש בכלים מגוונים, בבואנו לחנך וללוות את הילדים, כך שכל אחד ואחת יוכלו לקבל מענה הולם.

פירוט התכנים:
  • מקומם של כלים טכנו-דיגיטליים ביישום מודלים להכלה ושייכות במסגרות חינוך ובמסגרת הביתית.
  • שימוש נכון בסביבה הדיגיטלית במטרה לאפשר שיח פורה, מעשיר ומונגש ע"י אפשרויות התאמה מגוונות לאוכלוסיות ייחודיות.
  • התנסות במגוון כלים והתאמתם לצרכים שונים: לימודיים, חברתיים, להעשרה ומשחק אישי וקבוצתי.
פרטים נוספים:

להשתלמות ארבעה מפגשים , כל מפגש 3 שעות אקדמאיות.

שני ילדים משחקים יחד במחשב

נשמע מעניין?

ניתן להתאים את ההכשרה  לצרכים שלך!