בואו נשחק ביחד

המשחק ותרומתו לתהליכי הכלה ושייכות

מטרות ההשתלמות:

לעולם המשחק והמישחוק (gamming) יש מקום מרכזי וחשוב בהתפתחות הילד. התחום משמש ככלי להכלה ושייכות של ילדים המתמודדים עם אתגרים תפקודיים שונים ומאפשר להם להביא את תחומי החוזק שלהם לקידמת הבמה החברתית, הרגשית והלימודית. בהשתלמות זו נקבל את הכלים להתאמה ולשימוש במשחק ובמישחוק עבור מגוון תפקודים.

פירוט התכנים:
  • תרומת המשחק אל מול אתגרים רגשיים, קוגניטיביים וחברתיים.
  • כיצד להשתמש בסיפורים לצורך למידה ופיתוח מיומנויות חברתיות.
  • המשחק ככלי להתנסות בפתרון בעיות.
  • התאמת תהליך המשחוק לגילאים, מגדרים וצרכים יחודיים. 
  • המשחק בעולם הטכנו-דיגיטלי.
פרטים נוספים:

להשתלמות חמישה מפגשים , כל מפגש 3 שעות אקדמאיות.

ילדים משחקים יחד

נשמע מעניין?

ניתן להתאים את ההכשרה  לצרכים שלך!