מסמכים

מסמך אודות הסבר על דמי הרשמה והפעילות השנתית

ביטול דמי הרשמה להרשמה שנתית

טופס ביטול לסמינר / הכשרה

מדיניות ביטולים

מדיניות ביטולים

טופס ביטול והחזר דמי רישום מפעלי אביב 2019

חוזר למחנה קיץ 2019

טופס ביטול הרשמה למחנה קיץ

אם ברצונכם לאמץ פעיל ממשפחה מעוטת יכולת ולסייע לו לשלם את דמי ההרשמה כל תרומה תתקבל בברכה!

אם ברצונכם לאמץ פעיל ממשפחה מעוטת יכולת ולסייע לו לשלם את דמי ההרשמה כל תרומה תתקבל בברכה!

bottom_banner