מסמכים

מדיניות ביטולים 03.02.21

חוזר הורים סמינר הדרכה - 2021 תשפא

חוזר הורים סמינר התמקצעות ותקשורת - 2021 תשפא

חוזר הורים סמינר צוותים מובילים - 2021 תשפא

מכתב פתיחת שנה לפעילים והוריהם 20-21 - עדכון אוקטובר

הסדרת מעורבות חברתית 20-21

טופס ביטול הרשמה שנתית

טופס ביטול למפעל תנועתי

מכתב חזרה לפעילות - מאי 2021

חוזר להורים - מחנה קיץ 2021

אם ברצונכם לאמץ פעיל ממשפחה מעוטת יכולת ולסייע לו לשלם את דמי ההרשמה כל תרומה תתקבל בברכה!

אם ברצונכם לאמץ פעיל ממשפחה מעוטת יכולת ולסייע לו לשלם את דמי ההרשמה כל תרומה תתקבל בברכה!

bottom_banner