כנפיים של קרמבו - תנועת נוער לצעירים עם ובלי צרכים מיוחדים

רסינון לפי:

2016 Audited Financial Report

2016 Audited Financial Report

דוח כספי 2018

דוח כספי 2018

דוח כספי 2017

דוח כספי 2017

הכללים של "חלום כפול"

הכללים של "חלום כפול"

תנאי פעילות "כנפיים של קרמבו חלום כפול"

תנאי פעילות "כנפיים של קרמבו חלום כפול"

פוליסת ביטוח תאונות אישיות

פוליסת ביטוח תאונות אישיות

חוק "כנפיים של קרמבו"

חוק "כנפיים של קרמבו"

טופס מספר. 46 עד דצמבר 2020

טופס מספר. 46 עד דצמבר 2020

"אישור ניהול תקין" – תעודת ניהול נכון 2019

"אישור ניהול תקין" – תעודת ניהול נכון 2019

"אישורihul Pinkasim" – תעודת הנהלת חשבונות

"אישורihul Pinkasim" – תעודת הנהלת חשבונות

"Isur Nikui Mas" – תעודת ניכוי מס

"Isur Nikui Mas" – תעודת ניכוי מס

דוחות כספיים מבוקרים ליום 31 בדצמבר 2010 (דו"ח נרטיבי)

דוחות כספיים מבוקרים ליום 31 בדצמבר 2010 (דו"ח נרטיבי)

דוחות כספיים מבוקרים ליום 31 בדצמבר 2010

דוחות כספיים מבוקרים ליום 31 בדצמבר 2010

דוח חמש המשכורות המובילות בארגון 2011

דוח חמש המשכורות המובילות בארגון 2011

דוחות כספיים מבוקרים ליום 31 בדצמבר 2011

דוחות כספיים מבוקרים ליום 31 בדצמבר 2011

דוחות כספיים מבוקרים ליום 31 בדצמבר 2011 (דו"ח נרטיבי)

דוחות כספיים מבוקרים ליום 31 בדצמבר 2011 (דו"ח נרטיבי)