דו"חות כספיים

שנת 2016

דוח כספי 2016

דוח מילולי 2016

שנת 2015

דוח כספי 2015

דוח מילולי 2015

דוח 5 מקבלי השכר 2015

שנת 2014

דוח כספי 2014

דוח מילולי 2014

דוח מקבלי השכר 2014

שנת 2013

דוח כספי 2013

דוח מילולי 2013

דוח מקבלי השכר 2013

שנת 2012

דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

דוח מילולי 2012

מקבלי השכר מקוון

שנת 2011

דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר (דוח מילולי)

רשימת 5 מקבלי השכר הגבוה בעמותה

שנת 2010

דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר (דוח מילולי)

אישורים

אישור לצורך ניכוי מס 2012

אישור ניהול פנקסים 2012