הזמנת הרצאות

הרצאות לצעירים ומבוגרים
´כנפיים של קרמבו´ מציעה מגוון רחב של הרצאות ופעולות בתשלום לבתי ספר 
(יסודיים ותיכונים), תנועות נוער, מורים, הורים, מקומות עבודה ועוד.
´כנפיים של קרמבו´ מובילה בישראל את נושא השילוב החברתי של אוכלוסיית 
הילדים והנוער עם הצרכים המיוחדים עם חברת השווים שלהם מהחינוך הכללי.
מטה התנועה ומנהלי התחומים בתנועה, מעניקים הרצאות שתמורתן הינה תרומה 
לתנועה, בנושאי הקמת התנועה ופיתוחה כמסגרת משלבת חינוכית-חברתית מובילה, 
הובלת שינוי חברתי ע"י ילדים ובני נוער, התנדבות למען הקהילה או למען עצמך, ועוד.
התמורה המבוקשת עבור העברת השיעורים הייחודים הללו הינה תרומה לתנועה, שהינה עמותה רשומה.
 * עלות ההרצאות נעה בין 750 ש"ח ל-1,500 ש"ח - תרומה לתנועה.
 
פעילויות בבתי ספר
ל´כנפיים של קרמבו´ נסיון נרחב בהעברת מערכי שיעור ופעולות שכותרתן "האחר הוא אני" 
לתלמידים בבתי הספר של החינוך הכללי - בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים, 
בנושאים רבים הקשורים ל´האחר הוא אני´, סובלנות, שיויון, צדק חברתי, שילוב בין 
אוכלוסיות צרכים מיוחדים והחינוך הכללי ועוד.
מערכי השיעור מאפשרים העברת מסרים עמוקים, ´כבדים´ ורבי משקל, באופן חווייתי, 
במסגרתם הילדים ובני הנוער הינם חלק פעיל מהפעילות.
העברת מערכי השיעור הללו מתבצעת ע"י אוכלוסיית הש"ש של ´כנפיים של קרמבו 
(שין-שינים- בני נוער המתנדבים לשנת שירות טרם גיוסם לצבא), שלהם ניסיון כחונכים 
בתנועה וע"י בני הנוער המשמשים כחונכים בסניפי התנועה השונים והם קרובים בגילם 
לתלמידי בתי הספר, כך שהשיעור המתקיים הינו מותאם ברוחו לאוכלוסיית היעד 
ומדבר אליה בשפתה.
 * עלות הפעילויות נעה בין 500 ש"ח ל-1,000 ש"ח - תרומה לתנועה.

להזמנת הרצאות/פעילויות לבית הספר (בתשלום) מלאו את הטופס

אנא סמן את הנושא/ים המבוקש/ים:
הרצאה לבני נוער ומבוגרים -מצמיחים כנפיים (היכרות עם חזונה ופועלה של התנועה)

פעילות האחר הוא אני בבתי ספר יסודיים

הרצאת מנכ"ל בנושא התפיסה החינוכית של התנועה.