מאגר פעילויות

עקרון השילוב מדגיש את זכותם של ילדים ונוער עם צרכים מיוחדים להשתייך לחברת השווים שלהם, לזכות בפעילויות אופייניות לבני גילם ולחיי חברה נורמטיביים.
לשם הצלחת השילוב, נדרשים אמצעים ומנגנונים אשר יאפשרו את קיומו:
 
  • אמצעי הַנְגַשָׁה‏ פיזיים ליצירת זירת פעילות שיוויונית ככל שניתן.
  • הנגשת הפעולות והפעילויות והתאמתן לצרכים השונים של המשתתפים.
  • הכשרת בני הנוער המתאימים לכך, לשמש חונכים לילדים ובני נוער עם מוגבלויות שמטרתם לשלבם באופן המיטבי בפעולות, תוך ציודם ב´ארגז כלים´ הולם.
  • פיקוח של אנשי מקצוע הן מתחום הצרכים המיוחדים והן מתחום ההדרכה, לטיוב השילוב ופתרון דילמות.
  • קיום מנגנון של למידה מתמדת בכל סניפי התנועה, במגוון היבטי השילוב.
  • הקצאת זירה משותפת, מקוונת ופיזית, בה יוכלו הפעילים להעלות דילמות והצעות לפתרונות שייבחנו ע"י אנשי מקצוע.
 
 
 
 
על מנת לשלב את החניכים עם הצרכים המיוחדים בצורה מיטבית, פיתחנו מאגר פעולות, משחקים ומתודות, להלן: 
 
מאגר פעולות היכרות, פתיחה ומרץ 










 
 
מאגר מערכי פעולות נגישות
 מאגר של פעולות המותאמות ומונגשות למגוון הנכויות של החניכים בתנועה ויכולות להתאים למגוון רחב של פעילויות עבור ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות שונות.
 
            
 
 
פעולות המשלבות דיון 
פעולות המעלות לשיח נושאים שעל סדר יומה של החברה הישראלית והאוניברסלית, ערכי קרמבו וערכים אוניברסליים ועוד.
 
 
 
 
שילוב תקשורת חליפית תומכת בפעילות
אמצעים מגוונים בהם אנו משתמשים במהלך הפעילויות בתנועה