תרומות
בוא להיות שותף

חדש!
תרומה קבועה באמצעות הוראת קבע - מהיר וקל!

הפרוייקטים שלנו

הרשמה

תנועת    כנפיים של קרמבו מזמינה    אתכם    להירשם לפעילות שנתית,  עשירה ומגוונת,  לחונכים  וחניכים כאחד

דרושים

הטבות ומידע למשפחות

מודל לשילוב – מתפיסה חינוכית לגישה מקצועית

דו"חות כספיים

 
 שנת 2016
  דוח כספי 2016
  דוח מילולי 2016
  
 
 
שנת 2015
  דוח כספי 2015

דוח מילולי 2015

דוח 5 מקבלי השכר 2015
 
 
שנת 2014
  דוח כספי 2014

 
 

 
 
 
 
 שנת 2013
   דוח כספי 2013
   דוח מילולי 2013
   מקבלי שכר 2013
 
 
שנת 2012
 דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

דוח מילולי 2012

מקבלי השכר מקוון
 
 
שנת 2011 
דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר


דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר (דוח מילולי) 

רשימת 5 מקבלי השכר הגבוה בעמותה


שנת 2010
דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר
דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר (דוח מילולי)

 
אישורים
אישור לצורך ניכוי מס 2012
אישור ניהול פנקסים 2012
 
 
 
בניית אתרים Blacknet.co.il