תרומות
בוא להיות שותף

חדש!
תרומה קבועה באמצעות הוראת קבע - מהיר וקל!

הפרוייקטים שלנו

הרשמה

תנועת    כנפיים של קרמבו מזמינה    אתכם    להירשם לפעילות שנתית,  עשירה ומגוונת,  לחונכים  וחניכים כאחד

דרושים

הטבות ומידע למשפחות

מודל לשילוב – מתפיסה חינוכית לגישה מקצועית

מענה ל 5 השאלות של מידות

שאלה 1 - מהי הסוגיה החברתית (הבעיה) שאתם מנסים לפתור?
תשובה 1 - 

ילדים עם צרכים מיוחדים חסרים פעילות חברתית-חינוכית בשעות אחר הצהריים עם בני גילם מהחינוך הכללי והחינוך המיוחד גם יחד.

העובדה כי ילדים עם מוגבלויות ונכויות מגיל 7-21 לומדים בבתי ספר נפרדים, מיוחדים, לעיתים מרוחקים ממקום מגוריהם, מקשה עליהם להיפגש עם בני גילם מהחינוך הכללי. היעדר מסגרות חברתיות משלבות אחר הצהריים המותאמות ונגישות עבורם, מונעת מהם להשתתף בפעילויות קיימות. הצורך בתקשורת חלופית עימם והיכרות מעמיקה עם יכולותיהם ומגבלותיהם, מקשה אף היא על השתלבותם.

קיימות תפיסות מוטעות בציבור ביחס לאוכלוסיית הנכים והצרכים המיוחדים. שילובם בכל תחומי החיים לוקה בחסר וכך גם הנגישות של המתקנים והפעילויות הציבוריות , שאינם מותאמות לצרכיהם. קיימת הפרדה בחינוך בין אוכלוסיות רגילות למיוחדות והשילוב עדיין אינו כולל את כולם.

תנועות הנוער הפועלות בישראל, נגישות לילדים עם צרכים מיוחדים קלים / מינוריים, ילדים המתקשרים בדיבור והעצמאיים בפעילותם היומיומית. אין התנועות הקיימות מותאמות לצרכיהם של ילדים עם נכויות מורכבות, נכויות חמורות וילדים רבי נכויות שאינם עצמאיים כלל.

´כנפיים של קרמבו´ הינה מסגרת חברתית-חינוכית הפועלת בשעות אחר הצהריים והיא מותאמת ונגישה לאוכלוסיית הילדים עם הצרכים המיוחדים, נכים ועם מוגבלויות מורכבות, בכל היבט שהוא.

אנו מבקשים בפעילותנו:

א.  לאפשר לכל ילד מיוחד להיות חלק מפעילות חברתית-חינוכית מעצימה, נגישה ומותאמת לצרכיו, בחברת בני גילו עם ובלי צרכים מיוחדים ולפתח את כישוריו החברתיים החשובים להתפתחותו התקינה של כל ילד ולעשות חברים.

ב.   למלא אחר זכותם של ילדים מיוחדים, להשתייך לקהילה בה הם מתגוררים ולעשייה חברתית למען הקהילה, בחברת בני גילם.

ג.      לאפשר לבני נוער מהחינוך הכללי, להיות פעילים בתנועת נוער המשלבת אותם בפעילות חניכה ותיווך עם ילדים ונוער עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים.

ד.     לאפשר לבני נוער עם ובלי צרכים מיוחדים להיות מובילי שינוי חברתי בתפיסות ביחס ל´אחר´ ו´השונה´ בכלל בחברה וביחס לאוכלוסיית הצרכים המיוחדים בפרט ולהפוך למנהיגים צעירים בקהילה.

ה.  להעניק להורי הילדים עם הצרכים המיוחדים שעות ספורות של פנאי מהטיפול האינטנסיבי בילדיהם המיוחדים, למען עצמם ולמען ילדיהם האחרים.

ו.        להעניק תחושת מסוגלות ועצמאות לילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים.

ז.     להעניק לקהילות שונות בישראל, מסגרת חברתית מכילה המקבלת את כל צעירי הקהילה ומעצימה אותם ללא שיפוטיות.

ח.   להקים סניף של התנועה בכל ישוב, קהילה ועיר בישראל, אשר יהווה בבואה מחברת המגשרת על הפערים בקרב כל רבדי האוכלוסייה.

ט.  לשנות את הדעות והתפיסות הרווחות בקרב הציבור הישראלי ביחס לאוכלוסיית הצרכים המיוחדים ולהחדרת התודעה כי לאוכלוסייה זו הזכות הטבעית להשתייכות ולהביא לביטוי את יכולותיה.

י.    להפיץ את בשורת השילוב והשיתוף של ילדים ובני נוער עם ובלי צרכים מיוחדים, גם בקרב קהילות יהודיות ואחרות בעולם.

יא.  להנחיל מהידע הנצבר בתנועה בשנות פעילותה באשר לשילוב בין אוכלוסיות ויצירת דור של מנהיגים צעירים סוכני ומחוללי שינוי, לכלל הארגונים במדינה העוסקים בכך.

שאלה 2 - מה אתם עושים כדי לפתור או לצמצם אותה?
תשובה 2 - 

´כנפיים של קרמבו´ מפעילה, נכון לנובמבר 2016, 55 סניפים ברחבי הארץ בהם פעילים למעלה מ 1,400 ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים ולמעלה מ 3,600 בני נוער מהחינוך הכללי.

מרבית מאוכלוסיית הילדים והנוער עם צרכים מיוחדים מתחנכת במערכת חינוך נפרדת, מגיל 7-21. חלק מהילדים המיוחדים עם מוגבלויות מינוריות, משולבים במערכת החינוך הכללית. אין בנמצא מסגרות חברתיות המשלבות את הילדים המיוחדים עם הילדים הרגילים, אחר הצהריים, שהינן נגישות ומותאמות לצרכיהם הייחודיים.  

מודל הפעולה מתבסס על יצירת הזדמנות לחיבור אוכלוסיות הילדים והנוער עם ובלי צרכים מיוחדים, בפעילות חברתית מעצימה ונגישה משותפת בסניפי התנועה , אחת לשבוע אחר הצהריים במשך 3 שעות.

בני הנוער מהחינוך הכללי בגילאי 12-18 חונכים את הילדים והנוער המיוחדים, בונים עבורם פעולות חברתיות ומתווכים אותם עבורם. חונכים אלו עוברים הכשרה מעמיקה בעולמות תוכן שונים; צרכים מיוחדים, הדרכה נגישה ובניית פעולות מותאמות, מנהיגות נוער ועוד.

התנועה נגישה לאוכלוסיית הילדים המיוחדים בכל היבט שהוא; סניפי התנועה נגישים , הפעולות מותאמות ומונגשות, הילדים המיוחדים מוסעים מביתם לסניף ובחזרה בהיסעים נגישים, בכל הפעילויות נוכחת עובדת סיעודית הדואגת לצרכיהם האינטימיים, ההיגיינים של הילדים המיוחדים ודמי ההשתתפות של הפעילים הינם שווים לכל נפש ומי שידו אינה משגת, זוכה לסבסוד.

שאלה 3 - מהם ההישגים שלכם?
תשובה 3 

במהלך 15 שנות קיומה של ´כנפיים של קרמבו´, החל משנת 2002 ועד שנת 2016, הוקמו 55 סניפים ברחבי הארץ מקרית שמונה ועד אילת.

התנועה, ששמה לה למטרה לרשת את הארץ בסניפים, כך שלכל ילד עם מוגבלויות תהיה מסגרת חברתית שתכיל ותעצים אותו – נמצאת בעיצומה של תנופת צמיחה. ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים מורכבים, החיים עם מגבלות של תנועה, תקשורת, קוגניציה ועוד, זקוקים לסביבה נגישה, תומכת ומכילה אשר תאפשר להם למצות את כישוריהם, להעצים את יכולותיהם ולשלבם בעתיד בצורה המיטבית בכל תחומי החיים, באמצעות חוויה חברתית –חינוכית, שכה טבעית לילדים רגילים ושהם כה חסרים אותה.

מאז הקמתה של התנועה בשנת 2002 ועד היום, סוף שנת 2016, התחנכו בסניפי התנועה אלפי פעילים, חניכים וחונכים. הקמת התנועה העניקה מסגרת חברתית משלבת לאוכלוסיית הצרכים המיוחדים, אשר היתה חסרה שירות חשוב זה.

הפעילות המשותפת בעשרות סניפי התנועה בלב הקהילה, מעידה על הצלחתו של שילוב חברתי בין אוכלוסיית הנוער מהחינוך הכללי והילדים ובני הנוער מהחינוך המיוחד. צמיחת התנועה והצטרפות פעילים רבים נוספים מידי שנה בסניפים חדשים,  מעידה על כך שחברות בין ילדים רגילים וילדים מיוחדים הינה אפשרית, שני הצדדים נתרמים מכך רבות וכך גם בני משפחותיהם והקהילה בקרבה הם פועלים.

הפעילים עם ובלי צרכים מיוחדים, זוכים לפעילות חברתית מעצימה ומעשירה, אשר מסייעת בידיהם להיות סוכני שינוי בחברה ובקהילה בה הם חיים, ביחס הציבור לאוכלוסיית הצרכים המיוחדים, לזכותה להשתייך לחברה ותרומתה הרבה לציבור הכללי.

פעילי התנועה תורמים לקהילה בכך שהם יוצקים תוכן אמיתי בערכי השוויון, הסובלנות, קבלת האחר ועוד , בעצם פעילותם המשותפת למען עצמם ולמען הסביבה ובאמצעות החדרת השפה הייחודית לתנועה וערכיה, לשיח הציבורי.

השפעתה של התנועה כמשנת-חיים בקרב פעיליה ומשפחותיהם, מוכחת מעדות הפעילים ובני המשפחות. הפעילים בוראים בעשייה חברתית, עולם שמכיל ומקבל את השונה והאחר בחברה ומעצים את כישוריו. העשייה בסניפים משמשת מודל לחיקוי ומוכיחה מידי יום כי אפשר לקיים שוויון הזדמנויות גם לאוכלוסיית הצרכים המיוחדים, ושכל שנדרש הוא רצון ואמונה כי ניתן לעשות זאת וכי כולנו נשכרים משילוב אוכלוסייה זו בחיינו.

לתנועה המקימה, מתפעלת ומעשירה את הסניפים המוקמים בערי ישראל, מפתחת אותם ומעצימה את פעיליהם ומצויה בתהליכי צמיחה מתמשכים, ניסיון רב והיא צוברת שותפים לדרך ומשנה את פני החברה הישראלית.

השפעתה החברתית של התנועה ניכרת בעיקר ברצון של קהילות, ערים וישובים נוספים להקים סניפים בתחומם, לרווחת אוכלוסיית הילדים ובני הנוער שלהם-עם ובלי צרכים מיוחדים, מתוך הכרה בחיוניות התנועה ותרומתה הגדולה לדור הצעיר ולציבור בכלל.

בנוסף, ההשפעה החברתית בקהילות בהן פועלים הסניפים ניכרת בהיותם חלק מהקהילה, מוזמנים לפעילויות קהילתיות ונמנים על יתר הארגונים והתנועות הפועלות בקהילה, כשווים.

שאלה 4 - איך אתם יודעים מה אתם מצליחים להשיג?
תשובה 4 
 
חברת הייעוץ ´מנטורס יועצים וניהול´ בראשות הגברת שרה בכור בשיתוף עם חברת SQM התנדבו לסייע לנו וערכו יחד עם התנועה שאלונים עבור הפעילים- חניכים וחונכים עם ובלי צרכים מיוחדים, המתייחסים לכלל היבטי הפעילות בתנועה והמעידים על תרומת הפעילות לחייהם, ערכיהם וצמיחתם. השאלונים מועברים הן בכל מהלך תקופת הפעילות בכלל הסניפים והן במחנה הקיץ.

בנוסף, אנו מקיימים ראיונות עם הורי החניכים במחנה הקיץ, על מנת לבחון את תרומת הפעילות עבור ילדיהם המיוחדים ועבור המשפחה כולה.

עד כה, ניתוח השאלונים והראיונות העיד על התרומה הגדולה של הפעילות בתנועה לכלל הפעילים. בני הנוער מעידים כי התנועה משנה את חייהם, מעצימה אותם, מעשירה אותם בידע ובחוויות ובעיקר – הופכת אותם לאזרחים טובים יותר, הלומדים את ערך ההתנדבות והתרומה לקהילה מחד ואת חשיבות מתן השוויון לאוכלוסיית הצרכים המיוחדים בחברה. בני נוער רבים מקרה החונכים, העידו כי הפעילות החברתית בתנועה הגבירה את המוטיבציה שלהם לשירות המדינה בשירות צבאי או לאומי משמעותי.

הורי הילדים המיוחדים העידו על כי הפעילות בסניפים והיכולת ליצור חברויות, מילאו חלל גדול בחיי ילדיהם, גרמו לשינוי מיטיב בחייהם והפכו את התקשורת עימם לטובה יותר. ההורים העידו על כי הילדים מביעים שמחה גדולה להגיע לסניפים ולהיפגש עם חבריהם, העידו על התרוממות רוח בחזרה מהפעולות ובעיקר על העובדה כי הילדים מקבלים תחושה גדולה של מסוגלות חברתית וביטוי ליכולותיהם וכישוריהם השונים.

שאלה 5 - כיצד תהליכי הלמידה והנתונים שהפקתם סייעו לכם לשפר את הפעילות ולהגביר את האפקטיביות של הארגון? איך אתם יודעים מה אתם מצליחים להשיג?
תשובה 5 

האפקטיביות של התנועה נמצאת בעליה מתמדת ומוכחת; רשויות מוניציפליות מכירות בפעילות בסניפי התנועה כמענה לצורך החברתי של אוכלוסיית הצרכים המיוחדים ובני נוער מהחינוך הכללי והן מבקשות לפתוח סניפים חדשים במרחבן. ילדים ובני נוער מיוחדים מצטרפים מידי יום לפעילות בסניפים ההולכים וצמחים. אחוז הנשירה הולך וקטן. בני נוער מהחינוך הכללי מצטרפים לתנועה שעבור רבים מהם היא תנועת הנוער היחידה שלהם.

התנועה למדה מתהליכי ההערכה והמדידה וערכה שינויים בתחומים הבאים:

א.    הכשרות החונכים, הצוותים המובילים והרכזים הבוגרים המלווים את הסניפים, הפכו ממוסדות ומעמיקות, בהן יש מקום גם ללמידה משותפת והפרייה הדדית.

ב.     הוספו רכזי צרכים מיוחדים המעניקים מענה מקצועי לסניפים ולדילמות העולות מהפעילות המשולבת.

ג.      צוותי ההדרכה זוכים להכשרה בתחום בניית הפעולות המונגשות והמותאמות לצרכים מיוחדים.

ד.     הפעילים בסניפים מחולקים לקבוצות צעירים ובוגרים. בחלק מהסניפים קיימת קבוצה נוספת, דינמית לילדים ונוער הזקוקים לכך.

ה.    מוסדותיה הדמוקרטיים של התנועה הורחבו והם כוללים ועד מנהל צעיר במחוזות השונים וועד מנהל צעיר ארצי (המורכבים מחונכים וחניכים גם יחד) שם נידונים נושאים וסוגיות העולים מהשטח והזוכים לפתרונות המובאים להחלטת הועד המנהל הבוגר והרשמי של התנועה.

ו.        העמקת החיבור והקשר בין סניפים במחוזות השונים, להיכרות, הפרייה ופעילויות משותפות.

בניית אתרים Blacknet.co.il